Бүлэг4 | PPT

Биенесийн үйл ажилгаанд оролцож байгаа янз бүрийн хөрөнгүүдийн элэгдлийг тооцох шаардлагагүй бөгөөд үндсэн хөрөнгийн элэгдлийг тооцох дараах аргууд байдаг. Үүнд: 1. Шулуун шугамын арга 2.

лекц №4 | PPT

1. Хөрөнгийн сайжруулалт, санхүүжилтын байдал ҮХХ-ийн балансын үзүүлэлтээр Тооцох журам Утга 1. Сайжруулалтын харьцаа = Барилга байгууламжийн өртөг = 250,0 = 96% Нийт ҮХХ …

лекц №7 | PPT

лекц №7 - Download as a PDF or view online for free. 3. Хүснэгт 7.1. Төсөл сонгох нийт зардлын арга Хүснэгт 7.2. Мөнгөний урсгал Үзүүлэлт Хувилбар 1 Хувилбар 2 Жилийн орлого Жилийн бэлэн мөнгөний зардал Цэвэр бэлэн мөнгөний орох урсгал БМ …

ДНБ-г тооцох арга by Orchlooon Orchlooon

b Y X 2 g m 1 p ДНБ-г тооцох арга F E ДНБ-г орлого болон зарлагаар тооцдог Тухайн улсын хэмжээнд үйлдвэрлэсэн баялгийг өрх гэр, ААН, төр, …

Зардлын бүртгэл Лекц 4 | PPT

Зардлын бүртгэл Лекц 4. 2. Сэдвийн агуулга I. Зардлын төлөв, хамаарал II. Хэсэгчлэн хувьсах зардлыг шинжилж, ангилах аргууд. Зардлын төлөв, хамаарал . Зардлын төлөв, хамаарал . Хувьсах төлөвийн ...

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай ойлголт | PPT

Economy & Finance. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай ойлголт, мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл, авлага, бараа материал, үндсэн хөрөнгийн бүртгэл. ИЗ-СЭЗС багш Б.Өнөрцэцэг ИЗ-СЭЗС багш Б.Өнөрцэцэг. Follow.

Барилга байгууламжийн нэгж хүчин чадлын төсөвт өртөг тооцох журам; ... БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙ ... 6.43. 11-р бүлэгт шинээр баригдаж байгаа болон …

Лекц 6 Ажлын захиалгын аргаар өртөг тооцох …

Үйлчилгээ эрхэлдэг газарт ажлын захиалгын аргаар өртөг тооцох арга зүй үйлдвэрлэл эрхэлдэг газартай адил боловч хамрах зардлын бүтэц нь ялгаатай байдаг.

Зардлын бүртгэл Лекц 15, 16 | PPT

үйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын ... Abc өртөг тооцох арга Tengis ... 2064000 НДШ-ийн зардал 230400 159200 288000 Засварын зардал 844800 950400 1056000 Ашиглалтын зардал 1075200 1209600 1344000 Нийт хувьсах ҮНЗ 4953600 5572000 6192000 ...

Барилга байгууламжийн нэгж хүчин чадлын төсөвт өртөг тооцох журам; ... БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙ ... 6.43. 11-р бүлэгт шинээр баригдаж байгаа болон шинэчлэлт хийгдэж буй үйлдвэрийн ашиглалтын үеийн ...

Abc өртөг тооцох арга | PPT

Abc өртөг тооцох арга. 1. Гүйцэтгэсэн: Ж.Хасбаатар Б.Билгүүн Б.Бүтэнбаяр М.Орхонтуул Г.Цолмон Б.Энхмөнх. 2. Байгууллага аж ахуй нэгжүүдэд өртгийн обьекттөй шууд болон шууд …

Үйлдвэрлэлийн үндсэн тоноглолын анхны худалдан …

тусгагдах өртөг Хувь Нийт энергийн зардал 17.6 56 Нийт ашиглалтын зардал 11.1 35 Нийт засварын зардал 2.7 9 Нийт 31.4 100 Орлогын тайланд тусгасан өртөгт …

лекц 7 | PDF

2) Өгөөжийн дотоод хувь тооцох арга 6 7. S.PМ204 Бизнес төсөл Өгөөжийн дотоод хувь бол орох мөнгөн урсгалуудын өнөөгийн үнэ цэнийг анхны хөрөнгө оруулалттай тэнцүүлж байгаа хорогдуулалтын хувь ...

БОГИНО ХУГАЦААНЫ ШИЙДВЭР ГАРГАЛТАД …

хэрэгжүүлэх зардал хуваарилж өртөг тооцох арга бол гүйцэтгэлд чиглэн үйлдэлд суурилсан өртөг/Performance Focused Activity-Based Costing/ тооцох явдал юм. Түлхүүр үгс: Өртгийн систем, шийдвэр гаргалт ...

Бүтээгдэхүүний өртөг тооцох үнэхээр хэцүү юу?

Харин бодит үйлдвэрлэл, стандарт хэмжээ 2-н зөрүүг тухай бүр хэмжин, түүнийг өртөг тооцоонд оруулах нь ихээхэн хүчин чармайлт шаарддаг. Үүнийг яг цагт нь үйлдвэрийн бүртгэлээр хийдэг.

Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох аргууд элэгдлийн …

2006 он 33.33% *66,021 682,500 27,500 *Элэгдүүлж дууссаны дараа 27,500₮ өртөг үлдэх ёстой тул 2006 оны элэгдлийн зардлыг олохдоо 2005 оны жилийн эцэс дэх дансны үнэ 93,521-ээс 27,500-г хасна. 5. Үндсэн …

НББОУС-2 Бараа материал | PDF

нийтэлсэн НББОУС 2 Бараа материал-г 2003 оны 12 дугаар сард Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын. Стандартын Зөвлөл (НББОУЗ)-өөс мөрдөхийг зөвшөөрсөн. НББОУС 2 Бараа материал нь НББОУС 2. Түүхэн ...

Lecture 13,14 | PPT

1. Зардлын бүртгэл Лекц 13,14 Үндсэн ба дайвар бүтээгдэхүүний өртөг тооцох Хичээлийн индекс: BA 302 Хичээлийн кредит: 3кр Судлах анги: СМ-3, НББ-3, ҮМ-3. 2. I Дайвар ба үндсэн …

Lecture 12 | PPT

Аюурзана "Компаний санхүү" УБ хот 2009 он • Stephen A.Ross, Randolph W.Westerfield, Jeffrey F.Jaffe " Corporate finance" 1996 In the United States of America. Lecture 12 - Download as a PDF or …

ХӨДӨЛМӨРИЙН БҮТЭЭМЖИД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН …

Бүтээмж нь үйлдвэрийн газрын хөгжилд нөлөөлөх чухал зүйлсийн нэг бөгөөд үйлдвэрлэлийн нөөцийн ашиглалтын эдийн засгийн үр ашгийг илэрхийлэх үзүүлэлт юм.

ХУВЬЦААНЫ ҮНЭЛГЭЭГ ТООЦОХ АРГУУД БА …

1. КОМПАНИЙН ҮНЭЛГЭЭГ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ Компанийн нийт үнэ цэнэ (Enterprise value) буюу үнэлгээг тогтоох үндсэн гурван төрлийн арга байдаг. Эдгээр нь орлогын …

Бараа материалын өртөг тооцох дундаж өртгийн арга

Манай жишээний хувьд зарлагадсан 4 ширхэг дэвтэрийн өртөг 4279.55 төгрөг болж байна. Харин бараа материалын дансны үлдэгдэл 7,489.20 төгрөг буюу …

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН 2020 ОНЫ

Уул уурхай, Хүнд үйлдвэрийн сайдад стратегийн 16 ордын мэдээллийг 2020 оны 5 дугаар сарын 14-ны өдөр хүргүүлэв. 1.2.2. Засгийн газрын 2017.05.24-ний өдрийн 151 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Бичил

ХУВЬЦААНЫ ҮНЭЛГЭЭГ ТООЦОХ АРГУУД БА …

1. КОМПАНИЙН ҮНЭЛГЭЭГ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ Компанийн нийт үнэ цэнэ (Enterprise value) буюу үнэлгээг тогтоох үндсэн гурван төрлийн арга байдаг. Эдгээр нь орлогын хандлага, зах зээлийн

Үйлдвэрлэлийн өртөг тооцох арга. бүтээгдэхүүний нэгжид …

Custom өртөг тооцох арга нь нэг, эсвэл жижиг хэмжээний үйлдвэрлэл, нь үйлдвэрлэлийн үйл явц удаан хугацаа юм хэрэглэгддэг. ... Аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүний төрөл, хөдөлмөрийн бүтээмж ...

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

Эрх зүйн акт. Хавсралт дэлгэрэнгүй. Сонсох / Сонгосон утга сонсох. Pdf. Word. Хэвлэх. Хуваалцах. Сангийн сайдын 2022 оны 8 дугаар сарын 01-ны өдрийн А/155 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт.

Лекц 6 Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох …

Үлдэгдлийг бууруулах арга. 5. Элэгдэл тооцох тусгай аргууд: ... Энэ аргыг нэгжийн өртөг болон ашиглалтын хугацаа нь бага ажлын хувцас, багаж хэрэгсэл гэх мэт бага үнэтэй түргэн элэгдэх ...

Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 11 ШИДС | PPT

үйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэл by . ... БМС2 ББӨ Бараа материалыг нягтлан бодох бүртгэлд тусгах 2 арга байдаг. Үүнд: ... Бараа материалын өртөг тооцох аргуудын тухай. Бараа материалыг ...

Lecture 3 | PPT

Lecture 3. 1. Улаанбаатар Их Сургууль Бизнес менежментийн тэнхим Зардлын бүртгэл Лекц 3 Зардлыг хуримтлуулан бүртгэж өртөг тооцох нь Хичээлийн индекс: BA 302 Хичээлийн кредит: 3 кр Судлах анги: СМ-3 ...

Лекц 9 Стандарт өртгийн бүртгэл.docx

Стандарт өртгийн бүртгэл Стандарт өртөг, түүний хэрэглээ Материал, хөдөлмөр, ҮНЗ-ын хэлбэлзлийг тооцож бүртгэлд тусгах нь 1. Стандарт өртөг, түүний хэрэглээ Стандарт өртөг гэдэг нь тодорхой хугацааны туршид ...

лекц №9,10 | PPT

3. ҮХХ-ийн үнэлгээний өртгийн хандлагын мөн чанар. Өртгийн хандлагын үндсэн агуулга нь тухайн хөрөнгийг шинээр барьж байгуулахад зарах зардал (орлуулалтын өртөг)-ыг хөрөнгө үнэлж байгаа өдрөөр тодорхойлсон дүн ...

Хичээл №1. Өртгийн удирдлагын орчин үеийн хандлага.pdf

1890-1929 Өртөг тооцох, нөөцийг хуваарилах: Франк Жилберт: Ажилбаруудыг хэмжих 1908 он. Фредерик Теллор: Өртгийг хуваарилах арга зүй буюу нөөцийг бүтээгдэхүүнд хуваарилах арга зүй, тооцололт. 1903 он.

FIN441 exam.pdf

3 Засагдах элэгдэл хассан өртөг 295.000 4 Эдийн засгийн нас 60 жил 5 Үр ашигт нас 15 жил 6 Үл засагах элэгдлийн төрөл (15/60)*295.0 73.750 7 Элэгдэл хассан дүн (300.0-5.0-73.75) ҮӨ 221.250 3. Экспертийн арга: Барилгын ашиглагдах хугацааг мэргэжлийн ...