Хуулийн нэгдсэн портал сайт. З.З.Аж ахуйн нэгж, байгууллагатай байгуулах цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээнд энэ дүрмийн 3.2-т зааснаас гадна цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээний горим, сар бүрийн хуваарь, цахилгаан ...

Дулааны алдагдлаа хэмжүүлж, байшингаа дулаалах …

Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос гэр хороолол дахь байшинтай айлуудын дулааны алдагдлыг зориулалтын багажаар үнэ төлбөргүй хэмжиж, …

Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай

6.1.2.эрчим хүчийг хэмнэх, үр ашигтай зарцуулах чиглэлээр бараа бүтээгдэхүүн, материал, эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх болон эрчим хүч хэрэглэх машин, тоног төхөөрөмж, барилга ...

ТУХАЙ ИРГЭД ЯАЖ ОРОЛЦОХ ВЭ?

ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭГЧ "Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль"-ийг улс орон даяар хэрэгжүүлэх ажлыг Эрчим хүчний зохицуулах хороо гүйцэтгэнэ. Энэ хуулиар эрчим хүч хэрэглэгчийг 2 ангилсан.

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ Хуулийн

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ Хуулийн этгээд нь дараахь тусгай зөвшөөрлүүдийг авна. Цахилгаан үйлдвэрлэх Дулаан үйлдвэрлэх Цахилгаан дамжуулах Дулаан дамжуулах Диспетчерийн зохицуулалт хийх Цахилгаан түгээх

Хуулийн нэгдсэн портал сайт. Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 309 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралт АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ, ДУЛААН АЛДАГДЛЫГ БАГАСГАХ, ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭМНЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ ...

Эрчим Хүчний Зохицуулах Хороо :: Эрчим Хүчний …

Хариулт: Ашиглаж буй сууцны барилгын дулааны алдагдлыг бууруулахад дараах аргуудыг хэрэглэнэ. Үүнд: Барилгын хашлага хийцийн дулаан дамжуулалтыг …

Эрчим хүчний зохицуулах хороо | Energy Regulatory …

Эрчим хүчний салбарын алдагдлыг бууруулах, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх тодорхой ажлууд, бодит хөрөнгө оруулалт хийсний үр дүнд Улсын …

Ì Î Í Ã Î Ë Ó Ã Ë ËÑ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ …

алдагдлыг бууруулах зорилгоор Эрчим хүчний яам, ... бол алдагдлыг 36.6 тэрбум төгрөгөөр буюу 91.3 ... Эрчим хүч хэмнэх Үүрэг хүлээсэн 129 хэрэглэгчийн 2019 оны үйл

Эрчим хүчний хэмнэлтийг ойлгож, амьдралдаа ашиглах нь

Нөгөөтээгүүр эрчим хүч буюу энергийг ашиглагч хэн бүхэн ийм эрмэлзэлтэй байх нь чухал бөгөөд гэр бүлийн 5 гишүүний нэг нь л эрчим хүчийг хэмнэх тухай ойлголтгүй байхад нөгөө 4 нь гишүүний ...

3.1.3.хүлэмжийн хийг бууруулах, эрчим хүч хэмнэх. 3.2.Байгалийн нөөцийг хэмнэлттэй, үр ашигтай, зохистой ашиглах чиглэлээр дэвшилтэт арга, технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж ...

АГААРЫН БОХИРДЛЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ

Агаарын бохирдлыг бууруулах нийт зардал тус тус бага зарцуулалттай 17.9% 23% 39.9% 2012 онд 2013 онд 2014 онд Батлагдсан төсвөөс ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ҮНИЙН ТЭГШ БУС БАЙДАЛ: АГААРЫН БОХИРДЛЫН ГОЛ ЭХ ...

ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭМНЭЛТИЙН ТУХАЙ

3.1.4."эрчим хүчний аудит" гэж иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрчим хүчний хэрэглээнд шинжилгээ хийж үр ашгийг тооцох, дүгнэлт гаргах, эрчим хүч хэмнэх зөвлөмж өгөх хараат бус үйл ажиллагааг;

2.1.1.эрчим хүчний салбарын талаар төрөөс баримтлах бодлого, Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны үндэсний хөтөлбөр (2018-2023), Эрчим хүч хэмнэх үндэсний ...

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Нийслэлийн агаарын …

1. "Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн гэр хорооллын айл өрхөд цахилгаан эрчим хүчний үнийн урамшуулал олгох журам"-ыг 1 дүгээр, "Агаарын бохирдлыг бууруулах, дулаан алдагдлыг багасгах, цахилгаан эрчим хүч ...

Эрчим Хүчний Зохицуулах Хороо :: Эрчим Хүчний …

Эрчим хүч хэмнэх дэд хөтөлбөр ... Энэ хоёр төрлийн алдагдлыг бууруулах нь олон талын ашигтай бөгөөд ингэснээр дулааны алдагдлаас болж гардаг барилгын гэмтлээс (хөлрөлт, цанталтаас үүсэх ...

Эрчим Хүчний Зохицуулах Хороо :: Эрчим Хүчний …

Эрчим хүч хэмнэх менежементийн аргууд ... Гарч болох дулааны бусад алдагдлыг бууруулах, үүний тулд цонх, гадна хаалга нээлттэй байх үеийн "хяналтгүй" дулаан алдагдлыг бууруулах арга ...

ЭХЗХ: Оройн оргил ачааллын үед хэрэглэж дууссан …

Агаарын тухай хуулийн 6.1.8, 6.1.6-т агаарын бохирдлыг бууруулах, дулаан алдагдлыг багасгах, цахилгаан эрчим хүч хэмнэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад ...

тогтоолын хавсралт ЭРЧИМ Х Ч ХЭМНЭХ НДЭСНИЙ Х …

3.1.3.эрчим хүч хэмнэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хүний нөөцийг бэлтгэх, мэргэшүүлэх; 3.1.4.Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хуулийн дагуу үүрэг …

Эрчим Хүчний Зохицуулах Хороо :: Эрчим Хүчний …

Эрчим хүчний зохицуулах хороо нь эрчим хүчний хангамжийн найдвартай ажиллагаа, салбарын санхүү, эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах, үр ашгийг дээшлүүлэх, …

4.14.5.орон сууцны барилгын дулаан алдагдлыг бууруулах, эрчим хүч хэмнэх үйл ажиллагааг дэмжих санхүүгийн хөшүүрэг, ногоон моргейжийн хөтөлбөр бий болгох.

Ì Î Í Ã Î Ë Ó Ã Ë ËÑ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ …

алдагдлыг бууруулах зорилгоор Эрчим хүчний яам, ... бол алдагдлыг 36.6 тэрбум төгрөгөөр буюу 91.3 ... Эрчим хүч хэмнэх Үүрэг хүлээсэн 129 хэрэглэгчийн 2019 …

АУДИТЫН СЭДЭВ: "Дархан дулааны сүлжээ" ТӨХК ийн …

Энэ баримт бичигт дулаан дамжуулалт, түгээлтийн алдагдлыг бууруулах, шинэ технологи нэвтрүүлэх, эрчим хүч хэмнэх бодлогоо 2017-2022 он хүртэл 3 үе шаттайгаар төлөвлөн, хэрэгжүүлэхээр тусгажээ.

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ …

Эрчим хүч хэмнэх замаар салбарын алдагдлыг бууруулах ажлыг зохион байгуулах Эрчим хүч хэмнэх, үр ашигтай зарцуулахад чиглэсэн нийтийн боловсрол олгох …

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

5.1.9. дулааны эрчим хүчийг хэмнэх, алдагдлыг хэвийн хэмжээнд байлгах, хувирсан усны буцалтыг нэмэгдүүлэх, чанарыг сайжруулах, сүлжээний буцах усны халууныг бууруулах (эх үүсвэр нь дулаан ...

Эрчим хүч | NDC

- Цахилгаан, дулаан түгээх, дамжуулах сүлжээний алдагдлыг бууруулах- Төвлөрсөн дулаан хангамжийн дулаан түгээлтийн алдагдлыг бууруулах - Дулааны …

тогтоолын хавсралт ЭРЧИМ ХЧ ХЭМНЭХ НДЭСНИЙ …

алдагдлыг бууруулах зэрэг арга хэмжээг цогцоор нь хэрэгжүүлэх шаардлага зүй ёсоор ... 3.1.1.эрчим хүч хэмнэх үйл ажиллагааг зохицуулах эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох; ... тоног төхөөрөмж ...

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭХ ДҮРЭМ

1.1.Эрчим хүчний тухай хуулийг дагаж мөрдөхөд цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэгч, хангагч, хэрэглэгчийн хоорондын харилцаа, төлбөр тооцоог зохицуулах болон тэдгээрийн эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлоход энэхүү ...

ХААН Банкны НОГООН ЗЭЭЛЭЭР

суурилуулснаар жилд 30%-ийн дулаан алдагдлыг бууруулах төдийгүй жилд нүүрсхүчлийн ... Мөн орчин үеийн тоног төхөөрөмж нь хүчин чадал сайтайгаас гадна, эрчим хүчний илүү ... эрчим хүч хэмнэх ...

ДАРХАН УУЛ АЙМГИЙН ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭМНЭХ ДЭД …

3.1 Эрчим хүч хэмнэх үйл ажиллагааг зохицуулах эрх зүйн орчныг ... тоног төхөөрөмж, бараа бүтээгдэхүүн, материал ... 4.11.3 Орон сууцны барилгын дулаан алдагдлыг бууруулах, эрчим ...

Орон нутгийн эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх …

эрчим хүч хэмнэх боломжтой нэг жишээ бол барилгыг дулаалж алдагдлыг бууруулах юм. Эрчим хүчний үр ашиг гэдэг ойлголтод эрчим хүчний хэрэглээний үр ашгийг дээшлүүлэхэд

Эрчим Хүчний Зохицуулах Хороо :: Эрчим Хүчний …

Энэ хоёр төрлийн алдагдлыг бууруулах нь олон талын ашигтай бөгөөд ингэснээр дулааны алдагдлаас болж гардаг барилгын гэмтлээс (хөлрөлт, цанталтаас үүсэх …

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

9/ дулааны эрчим хүчийг хэмнэх, алдагдлыг хэвийн хэмжээнд байлгах, хувирсан усны буцалтыг нэмэгдүүлэх, чанарыг сайжруулах, сүлжээний буцах усны халууныг бууруулах /эх үүсвэр нь дулаан ...

Эрчим хүчний зохицуулах хороо | Energy Regulatory …

Эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх, хангах компаниудын зардлыг бууруулах, эрчим хүч хэмнэх, үйл ажиллагааны үр ашгийг нэмэгдүүлэх, сонирхлыг бий болгох зорилгоор "Урамшуулалт ...

Эрчим хүчний зохицуулах хороо | Energy Regulatory …

Эрчим хүчний салбарын үүрэг хүлээсэн 35 хэрэглэгч 2018 оноос хойших өссөн дүнгээр 81.3 сая кВт.ц цахилгаан эрчим хүч, 105,4 мян.Гкал дулааны эрчим хүч буюу мөнгөн дүнгээр илэрхийлбэл 12.1 тэрбум ...

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ …

Эрчим хүч хэмнэлтийг дэмжсэн урамшууллын систем бий болгох, хэрэгжүүлэх нэмэгдсэн байна. Эрчим хүч хэмнэх замаар салбарын алдагдлыг бууруулах ажлыг зохион байгуулах

Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр

4.2.6. гэр, байшингийн дулаалгыг сайжруулж, дулааны алдагдлыг бууруулах төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх; ... 4.4.6. эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх;

Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга

Гал тогооны тавилга тоног төхөөрөмж байрлуулахыг тооцож өрөөний орон зайн цэвэр ... доош барьснаар дулаан алдагдлыг бууруулах боломжтой юм. ... л эрчим хүч хэмнэх боломж 5 хувиар буурдаг ...

Эрчим Хүчний Зохицуулах Хороо :: Эрчим Хүчний …

ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭМНЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ. Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 10.3, Эрчим хүч ...